Πως μπορεί ένα απορριμματαφόρο να καταστρέψει ένα αυτοκίνητο

Δείτε πως το αποριμματοφόρο New Way Cobra Magnum μπορεί να διαλύσει ένα αυτοκίνητο.