Όταν ένα αρματαγωγό έρχεται αντιμέτωπο με τεράστιο κύμα

Ακούστηκε σαν να έγινε έκρηξη