Αυτό είναι που λένε του ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε

Απίστευτος συγχρονισμός.