-->

Διαφήμιση για νέο Smart fortwo σε Offroad διαδρομές

Η νέα έξυπνη διαφήμιση για το Smart fortwo.