-->

Δύτης χρησιμοποιεί με απίστευτο τρόπο το νερό για να γκρεμίσει βράχους

Υποβρύχιο τρικ χρησιμοποιώντας το νερό.