-->

Να γιατί δεν πρέπει να τα βάζεις με ελέφαντα

Αυτό πρέπει να πόνεσε.