-->

Γιγάντιος πύθωνας μπορεί και ανοίγει τις πόρτες μόνος του

Γιγάντιος πύθωνας βαρέθηκε να κάθεται μόνος του και άνοιξε την πόρτα για να βρει παρέα.