-->

Πως αντιδρούν οι γυναίκες όταν κάποιος τους ζητάει να τους μετρήσει τον πισινό

Οι περισσότερες γυναίκες όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν έφεραν και μεγάλη αντίσταση.