-->

Γυναίκες πλακώθηκαν στο ξύλο για μια θέση στο μετρό

Τρεις γυναίκες επιτέθηκαν σε μια άλλη για μια θέση στο μετρό.