-->

Πως μπορεί να χαλάσει η ηρεμία ενος ποταμού μέσα σε μια στιγμή

Ένας ήρεμος ποταμός μετατρέπεται σε άγριο χείμαρρο μέσα σε μια στιγμή.