Καθαριστής πισίνας που μάλλον πρέπει να αλλάξει επάγγελμα

Μετά από αυτό ίσως να μην ξανακαθαρίσει πισίνα.