-->

Όταν ένα κέρμα γίνεται αγωγός ρεύματος

By Johnny 17. Κέρμα πέντε λεπτών χρησιμοποιείται ως αγωγός ρεύματος.