-->

Τι κάνουν για να αντιμετωπίσουν την κίνηση στη Ρωσία

Απλώς κυκλοφορούν στις δυο ρόδες.