-->

Ο Κλασικός Διάλογος ανάμεσα σε ένα Ζευγάρι

Σας έχει τύχει; Και αν ναι, πόσες φορές κάνατε αυτον τον διάλογο; Βάσσανο ε;