-->

Ήρθε το ξυπντήρι που για να σταματήσει να χτυπάει καταστρέφει ένα χαρτονόμισμα

Αρχίζει να χτυπάει την ώρα που το έχεις βάλει. Σε αφήνει μερικά δευτερόλεπτα για να ξυπνήσεις αλλιώς χάνεις το χαρτονόμισμα.