-->

Πως κατασκευάζονται τα λεωφορεία

Τo λεωφορείο αποτελείται από τον κινητήρα, το πλαίσιο και το αμάξωμα.