-->

Ο πραγματικός λόγος που δεν πήγε ποτέ η Ελλάδα μπροστά

Πάντα ένας είναι ο μ... που δουλεύει και οι υπόλοιποι οργανώνουν.