Μαμάδες έπαιξαν ξύλο κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής

Ωραίο παράδειγμα για τα παιδιά.