-->

Πως μετακινούνται με μετρό στην Ρωσία

Απλά αφήνουν τις πόρτες ανοιχτές για να παίρνεις αέρα.