-->

Πως με ένα μικρό αυτοκίνητο αποφεύγει εύκολα την κυκλοφοριακή συμφόρηση

Συνδυασμός ανισόρροπου οδηγού με μικρό αυτοκίνητο βγάζει την κυκλοφοριακή συμφόρηση off.