Προσοχή όταν είσαι σε κοινόχρηστο μπάνιο μη σου πέσει το σαπούνι

Γιατί οι κίνδυνοι που διατρέχεις είναι πολλοί όπως π.χ να γλιστρήσεις.