Πείραμα σε μεταλλική πλάκα δημιουργεί εντυπωσιακούς σχηματισμούς

Δονούμενη μεταλλική πλάκα δημιουργεί εντυπωσιακούς σχηματισμούς αλλάζοντας συχνότητα.