-->

Άφωνους άφησε τους περαστικούς ο μάγος που αιωρήθηκε δίπλα σε λεωφορείο στο Λονδίνο

Μόλις τον είδε ο κόσμος άρχισε να βγάζει φωτογραφίες, μην μπορώντας να πιστέψει το τρικ.