-->

Πως κάνουν πολλαπλασιασμό στην Κίνα

Ένας τελείως διαφορετικός τρόπος πολλαπλασιασμού.