-->

Τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα υπολογίζουμε

Η αποτυχία στην αποκορύφωση της..