-->

Στο μυαλό μου - Χριστίνα Μαραγκόζη

Εσύ στο μυαλό μου

κάθε φορά που κάνω

κακό στον εαυτό μου.