-->

Ήθελαν να το παίξουν The fast and the furious αλλά δεν τους βγήκε

Δεν έφταιγε ο οδηγός το δέντρο βγήκε ξαφνικά μπροστά του.