-->

Η βάρκα που κατέβηκε από τον ουρανό

Αυτό είναι που λέμε ήρθε ουρανοκατέβατη.