-->

Ακάρεα: Μικρά πλάσματα που ζουν μόνιμα στο σώμα μας

Ακάρεα: Μικροσκοπικά πλάσματα που δεν μπορούν να γίνουν ορατά μη γυμνό μάτι παρότι βρίσκονται σχεδόν παντού.