-->

Απορριμματοφόρο βγαλμένο από την κόλαση

Κολασμένο σκουπιδιάρικο..