-->

Αστυνoμικίνες πλακώνονται μεταξύ τους στη μέση του δρόμου

Άντε να ρυθμίσουν μετά την κυκλοφορία στους δρόμους.