Πως περιγράφει το BBC την κατάσταση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι στρέφονται στην φιλανθρωπία για την ζωτικής σημασίας ιατρική τους περίθαλψη.