-->

Έτσι ρίχνουν ελεύθερη βολή στο μπάσκετ οι αθλήτριες ρυθμικής γυμναστικής

Αυτό συμβαίνει όταν η ρυθμική γυμναστική συνδυάζεται με το μπάσκετ.