Ένα μηδέν - Γιώργος Δασκαλάκης

Ο αγώνας τώρα έληξε

για μας ένα μηδέν