Πως ακούγεται η γερμανική γλώσσα σε σχέση με τις άλλες γλώσσες

Πώς ακούγεται η γερμανική γλώσσα σε σύγκριση με άλλες γλώσσες όπως Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Ιταλικά.