Πότε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τη γυναίκα που είναι δίπλα σου

Το μόνο θετικό είναι ότι σε δύσκολη στιγμή θα σταθεί σαν άντρας δίπλα σου.