Γιγάντιος ηλεκτρομαγνήτης έφτασε στο Σικάγο

Ο ηλεκτρομαγνήτης έχει πλάτος 50 μέτρα, ζυγίζει πάνω από 15 τόνους.