-->

Ήπια - Stavento

Ήπια και είπα να στα πω

δεν πάει παρακάτω

σε ποιον να στηριχτώ

στον κόσμο αυτό τον σάπιο

Κοιτάζω το κενό

και σκέφτομαι ένα σάλτο

μα δεν θα χαριστώ

θα κάτσω και άλλο να πιω