-->

Πως κατασκευάζονται τα κανόνια

Μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία παραγωγής.