-->

Πόσο δύσκολο είναι να κλέψεις κότες

Οι δύο ζωοκλέφτες δυσκολεύτηκαν πολύ προκειμένου να καταφέρουν να πιάσουν μια κότα.