Δίχρονη μπορεί και αναγνωρίζει όλες τις μάρκες αυτοκινήτων

Χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου, αναγνώρισε όλα τα αυτοκίνητα.