Είναι μόλις δυο ετών και μπορεί να ξεχωρίζει όλες τις μάρκες αυτοκινήτων

Η χαριτωμένη μικρούλα φαίνεται να μην έχει καμία δυσκολία στο να αναγνωρίζει τις μάρκες των αυτοκινήτων αν και είναι ακόμα μόλις δυο ετών.