Πολλά νέυρα! Υπάλληλος καθαρισμού μαζεύει στη κυριολεξία ότι βρει μπροστά του!

Απάλευτη κατάσταση...