-->

Γυναίκα προσπαθεί να μάθει να οδηγεί

Πρώτο μάθημα και κατέστρεψε ολόκληρο το αυτοκίνητο..