-->

Όλα στάχτη - Χριστίνα Κολέτσα

Θα τα κάνω όλα στάχτη

τίποτα να μην υπάρχει