-->

Οπλοασκήσεις υψηλού επιπέδου από τον Νορβηγικό στρατό

Στρατιώτες που θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν καριέρα ως ζογκλέρ.