Περιστέρι προσποιείται ότι είναι νεκρό για να γλυτώσει το θάνατο

Το ένστικτο της επιβίωσης οδήγησε το περιστέρι να προσποιηθεί ότι είναι νεκρό προκειμένου να γλυτώσει από τα νύχια της γάτς.