Πλοίο απορρίπτει ακαθαρσίες μέσα στο λιμάνι της Κυλλήνης

Το πλοίο της γραμμής Κυλλήνη - Ζάκυνθος φαίνεται ξεκάθαρα να αποβάλει απορρίμματα και ακαθαρσίες μέσα στο λιμάνι της Κυλλήνης.