Ποδηλάτης με mountain προσπαθεί να ανέβει τον ανήφορο

Κρίμα.. και ήταν τόσο κοντά στην επίτευξη του στόχου.