Μικρή με ποδήλατο γλυτώνει χάρη στη γρήγορη αντίδραση οδηγού λεωφορείου

Ευτυχώς ο οδηγός του λεωφορείου αντέδρασε γρήγορα αποτρέποντας τα χειρότερα.